Deze domeinnaam is geregistreerd door:
DOTworks Internet Solutions

U had hier wellicht andere (logische) informatie verwacht. In dat geval bieden wij u onze excuses aan.
Wij beheren en registreren domeinnamen om meerdere redenen:
  • In opdracht van een klant - koppelen van een website of applicatie
  • Voor eigen gebruik- projectmatig exploiteren van de domeinnaam
  • Voor potentiële gegadigden - (toekomstige) domeinnaam-exploitatie

In alle gevallen zal in de (nabije) toekomst 'logische' informatie worden getoond via deze domeinnaam.

Tot die tijd vragen wij u geduld en hopen wij u in de toekomst nog eens terug te zien.

NB Indien u wilt weten wat de reden is voor de registratie van anpimi.nl , kunt u contact met ons opnemen.

Kijk voor meer informatie op www.dotworks.nl